شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

تاسیسات

مسئول واحد  بیژن ذلقی        متولد: 1359                          مدرک:    دیپلم برق                     سابقه: 16 سال

 

سوابق کاری: نیروی تاسیسات    مسئول تاسیسات