شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

ماده صد

 

 

مسئولیت : مسئول کمیسیون ماده صد

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادکی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

عباس

پناهی

1367

دیپلم ساختمان

16 سال

مسئولیتهای محول شده تا کنون :

دبیر کمیسیون ماده صد

گزیده ای از وظایف واحد مربوطه: (حداکثر ده مورد )

مهمترین وظایف واحد ماده صد : جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی که خلاف ضوابط شهر سازی انجام می گیرد به شرح ذیل :

  1. ممانعت از هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری
  2. ممانعت از هر گونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری در کاربری غیر مجاز
  3. ممانعت از زدن بالکن ، پله ، رمپ و تجاوز به معبر عمومی
  4. تشکیل جلسات برای ملکهای مختلف صدور رای جریمه یا تخریب و در صورت اعتراض مالک تشکیل جلسه ارجاع به کمیسیون تجدید نظر .
  5. اخطار به واحدهای تجاری بدهکار و در صورت لزوم عدم پرداخت به استناد رای صادره اقدام به پلمپ محل
  6. اخطار به واحدهای مسکونی بدهکار