شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

پیام شهردار

خداوندا

در سالی که گذشت شادی هایمان از بخشش تو بود و غم هایمان حاصل دوری از تو ،بارالها در سالی که پیش رو داریم بر شادی هایمان بیفزای و به ما توان بیشتری برای خدمت رسانی صادقانه به مردم عطا کن ،نوروز وعده جاویدان پروردگار برای حیاط دوباره هستی است آنجا که انسان را ومیدارد از تغییر و دگرگونی دنیا ،رسم بندگی را فرا بگیرد و در تنفس مجددزمین ،شمیم مهربانی را استشمام کند.

 

اینک که پس از یکسال تلاش در جهت خدمت به همشهریان گرانقدر شهر پر از لطف ،مهربانی و صفای الیگودرز،سال جدید را با طلیعه وجود بانوی دو عالم و دردانه پیامبر گرامی اسلام آغاز مینماییم.امید آن دارم در سایه عنایت پروردگار سبحان در مسیر رضایتمندی مردم این دیار و ارتقای هر چه بیشتر خدمت رسانی به شهروندان گرانقدر همراه با همت و تلاش خاضعانه و دلسوزانه همکارانم از مجموعه زحمت کشان شهرداری موفق و سربلند باشیم.

 

 

                                                                          

                                                                            شهردار الیگودرز