شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

معرفی شهردار

 

 

مشخصات:

نام و نام خانوادگي: علی میرزا بسحاق

تاريخ تولد: 1358 الیگودرز

سوابق اجرايي:

سرپرست شهرداری الیگودرز از تاریخ 01/06/1396 تا 18/09/1396

سرپرست شهرداری الیگودرز از تاریخ 01/11/1397 تا 02/05/1398

شهردار اليگودرز از تاريخ 14/05/1400 تاكنون

سوابق تحصیلی:

کارشناس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق کاری و اجرایی:

معاونت شهرسازی به مدت 24 ماه

معاونت شهرسازي و معماري

معاونت اداري مالي

مسئول امور اداری و کارگزینی

مسئول واحد نوسازي و عمران شهري

مسئول واحد آمار و فناوري اطلاعات

كارشناس مميزي املاك

كارشناس حوزه ساختماني و 18  سال سابقه خدمت در شهرداری