شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

روابط عمومی

 

مسئول واحد: رضا درويشي

مدرك تحصيلي: كارشناس حسابداري و كارشناس هنرهاي تجسمي

 

سوابق:

مسئول تبليغات 

مسئول ناحيه يك خدمات شهرداري

مسئول روابط عمومي شهرداري 

كسب و پيشه شهرداري

مسئول مجموعه فرهنگي ورزشي شهداي شهرداري