شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir

املاک وحقوقی

 

نام و نام خانوادگي:

سمت:

مدرك تحصيلي:

سابقه اجرايي:

معاون اداري مالي

معاون حقوقي و املاك

مسئول املاك

مسئول ساختماني

كارشناس امور اداري

 تاريخ استخدام: 1378/07/06

---------------------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگي: سهيلا رضايي

سمت:كارشناس حقوقي و املاك 

مدرك تحصيلي:ارشد 

سابقه اجرايي:

كارشناس حقوقي

مسئول كارگزيني

مسئول قراردادها

كارشناس املاك

تاريخ استخدام: 1383/11/23

-------------------------------------------------------------

 

 

 

نام و نام خانوادگي: علي سرلك

سمت:كارمند املاك 

مدرك تحصيلي: ليسانس

سابقه اجرايي:

كارشناس حقوقي

مسئول كارگزيني

مسئول قراردادها

كارشناس املاك

تاريخ استخدام:1380/02/04

------------------------------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگي: مجيد عسگري

سمت: كارمند املاك 

مدرك تحصيلي: ارشد

سابقه اجرايي:

معاون فني و عمراني

مسئول عمران

رئيس ناحيه يك خدماتي

مسئول ماشين آلات شهرداري

تاريخ استخدام:1383/10/03

 -------------------------------

 

 

نام و نام خانوادگي: محرم سرلك

سمت: مدير امور عمراني

مدرك تحصيلي: ارشد

سابقه اجرايي:

كارشناس حقوقي

كارشناس املاك

مسئول املاك

مسئول شهرسازي و ساختماني

معاون ساختماني

تاريخ استخدام:1375/20/20


 شرح وظايف:

  1. ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاک واقع در طرح توسعه معابر با طرحهای مورد نظر شهرداری
  2. بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره و استیجاری و تهیه فهرست طرحهای مورد نیاز
  3. اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
  4. ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری ، تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره
  5. رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای طرح و اظهار نظر و گزارش جهت کسب دستور مافوق
  6. اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری ( مسیلها ، خندقها ، بلوار ، اراضی بلا معارض و بلاصاحب و نظائر آن ) به طور تثبیت مالکیت شهرداری بر املاک و مستحدثات متعلقه با توجه به قوانین
  7. صورت برداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها با همکاری نواحی و واحدهای مسئول شهرداری
  8. پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری
  9. پیگیری شکایات مطروحه شهرداری در دادگاههای عمومی و کیفری و رفاع از حقوق شهرداری در محاکم قضایی