شهرداری الیگودرز

www.AligoudarzCity.ir


سال تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

سخن شهردار


الیگودرز را به آب سرشار و آبشارهایش میشناسند.
به دشتهای گوناگون و لاله های واژگون .

آب سفیدو گهر، نگین سبز اشترانکوه
وهمه اینها ظرفیت بزرگیست برای توسعه و پیشرفت شهر .
و ما به ساختار و بستر مناسب در جهت ایجاد زیر ساختها و توسعه همه جانبه برای آبادانی شهر امیدواریم.
واین هدف متعالی جز با مشارکت هدفمند شهروندان با مدیریت شهری حاصل نخواهد شد.
شکوه آینده الیگودرز در گرو همدلی و همراهی، اعضای محترم شورای شهر ،مدیریت شهری ومجموعه شهروندان است .و باشناخت اجمالی که از استعدادهای پنهان جوانان و نخبگان و فرهیختگان این دیار یافته ام مشکلات آشکار شهر رفع شدنی است ..
این شهر ساختنیست... باتوکل بر خدای بزرگ و مشارکت همه شهروندان ومساعدت مسئولین‌.
همه همت مجموعه سختکوش شهرداری در راستای تحقق شهری شایسته زندگی برای شهروندان معطوف خواهد شد..

ارتباط با حراست

پیوندها

ورود


فرم های الکترونیکی

سامانه 137